Adviezen ketenpartners samengevat

24 maart 2020

Laatste update: 15-10-2020

Het Oranje Kruis deelt op deze pagina alle relevante informatie en berichtgeving van (keten)partners. Op deze manier blijft u via onze website op de hoogte van de laatste stand van zaken en berichtgevingen vanuit de overheid, het RIVM en andere instanties. De belangrijkste adviezen worden op deze pagina samengevat. Op chronologische volgorde en met verwijzing naar de officiële bron, zonder aanpassingen van Het Oranje Kruis.

Gedeeltelijke lockdown; cursussen en examens kunnen wel door (15-10-2020)
Het Nederlands Instituut voor bedrijfshulpverlening (NIBHV), Het Oranje Kruis, het Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) zijn na overleg over de maatregelen van de overheid overeengekomen dat binnen de richtlijnen van het RIVM en de toegestane samenkomst van 30 personen, de opleidingen en examens wel door kunnen gaan. Lees hier het volledige bericht.

Rijksoverheid: Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen (13-10-2020)
Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Lees hier welke maatregelen dat zijn.

NRR: Alle reanimaties buiten het ziekenhuis volgens COVID-19 richtlijn (09-10-2020)
Gezien het almaar stijgende aantal besmettingen met het coronavirus is besloten voorlopig alle slachtoffers met een circulatiestilstand te reanimeren volgens de COVID-19 richtlijnen, zoals beschreven in het advies “Reanimatie buiten het ziekenhuis tijdens de COVID-19 pandemie” van 19 juni 2020. Lees hier het herziende advies van de NRR.

Rijksoverheid: Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen (28-09-2020)
Tijdens de persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van VWS Hugo de Jonge zijn nieuwe landelijke maatregelen afgekondigd. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht. Lees hier welke maatregelen dat zijn.

Rijksoverheid: Nieuwe regionale maatregelen om het virus in te dammen (18-09-2020)
Het kabinet heeft in nauwe samenwerking met 6 veiligheidsregio’s maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Overkoepelend zijn 3 maatregelen afgekondigd. Lees hier alle overkoepelende en regionale maatregelen.

Rijksoverheid: geen versoepelingen van maatregelen (01-09-2020)
Minister-president Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge hebben dinsdag 1 september in een persconferentie de stand van zaken over het coronavirus gedeeld. Zo gaven zij aan waar we nu, ongeveer een half jaar na het begin van de uitbraak, staan. Ook stonden zij stil bij wat de overheid doet om een tweede golf voor te blijven. Lees het hele persbericht

Rijksoverheid: geen feestjes en borrels thuis (18-08-2020)
Het kabinet maakt zich zorgen omdat het coronavirus zich gestaag verspreidt. "Ik val maar met de deur in huis: het gaat niet goed met de ontwikkelingen in ons land", begon Rutte de persconferentie. Daarom worden lokale, regionale en enkele landelijke maatregelen weer verscherpt. Lees hier welke maatregelen dat zijn.

Rijksoverheid: grip op coronavirus met lokale maatregelen (06-08-2020)
Het is zorgelijk dat er recentelijk meerdere lokale uitbraken zijn geweest van het coronavirus. Als we het tij met elkaar niet keren, dan dreigen we de grip op de verspreiding van het virus weer te verliezen. Daarom worden lokale, regionale en enkele landelijke maatregelen weer verscherpt. Lees hier welke maatregelen dat zijn.

Rijksoverheid: per 1 juli blijft 1,5 meter de norm
Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. Lees hier de nieuwe regels per 1 juli 2020.

NRR: Richtlijnen reanimatie buiten het ziekenhuis per 22 juni terug naar normaal
Voor de basale reanimatie (BLS) geldt vanaf 22 juni dat het advies is deze weer uit te voeren volgens de normale richtlijn inclusief beademen tenzij de centralist van de meldkamer ambulancezorg anders aangeeft. De komende dagen zijn nodig om de herziene richtlijnen te implementeren bij de meldkamers ambulancezorg en HartslagNu. Download hier het herziende advies van de NRR.

PROTOCOL COVID-19: Inzetbaarheid LOTUS®slachtoffer
Na een aantal intensieve weken zijn ZOEKslachtoffers.nl en SDG slachtoffers in nauwe samenwerking en met de inzichten/ adviezen van Het Oranje Kruis, erin geslaagd om officieel groen licht te krijgen voor het protocol ‘COVID-19: Inzetbaarheid LOTUS®slachtoffer’ van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het protocol is hier te downloaden.

NRR: Coronaproof reanimeren, 'Geen mond-op-mondbeademing meer'
In navolg van het gezamenlijk protocol BHV-, EHBO-, reanimatie en overige veiligheidscursussen heeft het NRR een informatief interview gegeven aan NU.nl over Coronaproof reanimeren. Bekijk hier het interview.

Gezamenlijk protocol gereed voor het geven van EHBO- en BHV-cursussen
Het NIBHV, Het Oranje Kruis, het Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) hebben een gezamenlijk protocol opgesteld om EHBO- en BHV-cursussen te kunnen geven in de nieuwe anderhalvemetermaatschappij. Lees hier het persbericht en protocol.

NRR: Nieuw advies, vanaf 15 juni hervatten BLS onderwijs met protocol
De NRR heeft de afgelopen periode intern, maar ook samen met veldpartijen, nagedacht over hervatting van het reanimatieonderwijs. Ten aanzien van het reanimatieonderwijs adviseert de NRR het volgende: Basic Life Support (BLS) onderwijs kan vanaf 15 juni worden hervat als wordt voldaan aan het protocol ‘Veilig trainen voor BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen tijdens de COVID-19 pandemie’. Lees hier het volledige advies van de NRR.

Rijksoverheid: Corona-aanpak, de volgende stap
Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Het kabinet kondigt op 19 mei aan dat er per 1 juni in Nederland opnieuw enkele maatregelen zullen worden versoepeld: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’. Je leest welke maatregelen er versoepeld worden in het volledige persbericht.

Praktische adviezen locaties
Velen van u zijn ontzettend druk met het uitwerken van alternatieven om weer les te kunnen geven. Een greep uit tips die ons bereiken delen we hier.

NRR: nieuw advies over reanimatiecursus
De Nederlandse Reanimatie Raad heeft op 23 april het advies afgegeven geen reanimatiecursussen te organiseren waar deze niet direct noodzakelijk zijn. Het advies geldt tot 1 juni. Lees hier het volledige advies.

Rijksoverheid: maatregelen corona verlengd tot en met 19 mei
Het kabinet heeft vandaag besloten dat de meeste coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met 19 mei. We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren - worden verlengd. Hoewel de situatie nog heel fragiel is, komt er wel voorzichtig ruimte voor kinderen en jongeren. Lees hier het volledige persbericht.

NRR: vernieuwd advies over reanimatie
De Nederlandse Reanimatie Raad heeft vernieuwde adviezen uitgebracht voor tijdelijke aanpassingen van de reanimatierichtlijnen voor een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis. In overleg met het RIVM en andere betrokken partijen zal de NRR bekendmaken wanneer deze adviezen worden aangepast of ingetrokken. Eerder gepubliceerde adviezen van de NRR zijn in de huidige versie verwerkt en waar nodig bijgesteld of aangevuld. Het document ‘Beperking hulpverlening bij reanimatie’ van 23 maart 2020 komt hiermee te vervallen. Lees hier de vernieuwde adviezen.

Rijksoverheid: coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april
Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven. Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht. Lees hier het volledige nieuwsbericht.

Rijksoverheid: Nederlandse aanpak van het coronavirus en veelgestelde vragen
De Rijksoverheid heeft een speciale pagina met meest gestelde vragen over de aanpak van COVID-19 in Nederland. Op deze pagina vind je antwoorden op vragen over thuisblijven & afstand houden, boodschappen doen, social distancing en groepsvorming & samenscholingsverbod. Lees hier meer.

Rijksoverheid: instructie en adviezen Rijksoverheid en RIVM
Het Oranje Kruis volgt steeds instructie en adviezen door Rijksoverheid en RIVM op. Dientengevolge hebben wij onze examinering tot nader opgeschort. Dit betekent in de praktijk dat wij wachten tot de heroverweging, van de aanvullende en aangescherpte maatregelen, op 6 april aanstaande. Lees hier de aanvullende maatregelen getroffen op 23 maart.