Aangepaste richtlijnen

28 mei 2020

Het Oranje Kruis start haar examinering weer op per 15 juni. Uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM en rekening houdend met de veiligheid en gezondheid van alle aanwezigen. Maar hoe werkt dat? Wat betekent dat voor de kandidaten en de examinatoren? Worden er LOTUS®slachtoffers ingezet? Kunnen alle handelingen wel worden getoetst?

Antwoorden op deze en andere vragen zijn te vinden in de aangepaste richtlijnen die zijn opgesteld. Waar eerder het brancheprotocol is opgesteld en aangeboden aan de overheid, geven we in deze richtlijnen antwoord op praktische vragen en bieden we handvatten ter voorbereiding op het examen. Zodat ook opleidingsinstituten met concrete tips en aanwijzingen hun onderwijs op kunnen pakken.

Vragen die de afgelopen periode veel zijn gesteld zullen we hieronder uiteenzetten. Verdere details en het volledige document ''Aangepaste richtlijnen examens Eerste Hulp van Het Oranje Kruis'' zijn hier te downloaden.

 1. Mag en kan een LOTUS®slachtoffer worden ingezet?
  Ja. Bij examinering van Het Oranje Kruis is een LOTUS®slachtoffer aanwezig. Onder voorbehoud bepaling LOTUS®slachtoffer als contactberoep. Met LOTUS®-spel worden situaties uitgebeeld; in slechts een enkele situatie wordt het LOTUS®slachtoffer binnen anderhalve meter benaderd. Dan moeten zowel het LOTUS®slachtoffer als de kandidaat rekening houden met elkaars uitademingslucht.

 2. Hoe wordt reanimatie getoetst tijdens het examen?
  Bij reanimatie volwassenen wordt het gehele protocol getoetst, dus aanschudden, van buik naar rug draaien (met behulp van een LOTUS®slachtoffer), beoordelen ademhaling, kinlift, AED, compressies, beademing, etc. Bij reanimatie zuigeling wordt er alleen gebruik gemaakt van een pop. Hierbij worden alleen borstcompressies en beademing uitgevoerd door de kandidaat.

 3. Draagt de kandidaat handschoenen en mondmaskers?
  De kandidaat heeft handschoenen aan, ook om de materialen te beschermen. Alles wat de kandidaat aanraakt dient gereinigd te worden met in ieder geval water en zeep. Dit volgens de instructies van de fabrikant.
  Mondmaskers mogen gedragen worden. Ook door de LOTUS®, maar het is niet verplicht. De opleider dient daarom wel mondmaskers beschikbaar te hebben.

 4. Wat zijn de richtlijnen omtrent (verband)materialen?
  Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat (verband)materialen aanwezig zijn tijdens het examen Diploma Eerste Hulp tijdens de periode van beperkende maatregelen als gevolg van corona. Je vindt alle informatie over het aangepaste materiaalgebruik en de voorbereiding voor het opleidingsinstituut in het document ''Aangepaste richtlijnen examens Eerste Hulp van Het Oranje Kruis''.

 5. Tourniquet en hemostatische gazen
  In de corona-editie van Het Oranje Kruis is het aanleggen van een tourniquet en het opstoppen van een wond opgenomen. Zoals gebruikelijk bij een aanpassing van richtlijnen, krijgen opleidingsinstituten de tijd om zich deze technieken eigen te maken en over te dragen op hun cursisten.

  Praktisch betekent dit dat met ingang van 1 september 2020 opleidingsinstituten bij het examen diploma Eerste Hulp en het examen Levensreddend Handelen de mogelijkheid krijgen het tourniquet en het opstoppen van een wond te laten examineren. Dit is vanaf die datum echter nog niet verplicht. U kunt nog kiezen tussen het klassieke examen en het vernieuwde examen. Tot 1 september 2020 wordt nog op de klassieke manier geëxamineerd.

  Met ingang van 1 januari 2021 wordt het aanleggen van een tourniquet en/of het opstoppen van een wond wel een verplicht examenonderdeel voor het diploma Eerste Hulp en het diploma Levensreddend Handelen.

 6. Hoe reinig ik de reanimatiepoppen na een kandidaat?
  Voor het reinigen van de pop na iedere kandidaat volgt u de richtlijnen van de fabrikant. Vrijwel iedere fabrikant heeft aangepaste richtlijnen wat betreft het schoonmaken van de poppen tijdens deze coronaperiode. Heeft u een pop waarvan de fabrikant de richtlijnen niet heeft aangepast, dan blijft de richtlijn dat u zowel het masker als de longen na iedere kandidaat vervangt. Gebruikt u kleding voor de pop, dan dient deze tevens na iedere kandidaat te worden vervangen. Bij onvoldoende kledingstukken mag de cursist ook omschrijven hoe de kleding het beste verwijderd kan worden.

Corona-editie Het Oranje Kruis Informatie voor instructeurs
In het ondersteunende document ‘’corona-editie Het Oranje Kruis informatie voor instructeurs’’ wordt begeleidende informatie voor instructeurs gegeven over diverse onderwerpen aangaande eerstehulpverlening tijdens de coronacrisis, Stop De Bloeding - Red Een Leven, evenementenzorg, onderwijs en examens. Je vindt het document hier.

Eerste Hulp tijdens een pandemie
Het geven van goede en veilige eerste hulp is momenteel anders dan normaal. Daarom heeft Het Oranje Kruis het boekje ‘Eerste Hulp tijdens een pandemie’ uitgegeven. Hierin staan alle eerstehulphandelingen beschreven die toegepast worden ten tijde van het herstelbeleid na een pandemie. Ook is het gebruik van een tourniquet en hemostatisch verband hierin opgenomen. De verkoop van het boekje is inmiddels gestart. Bestellen kan via Webshop.ehbo.nl.