Aantekening Evenementenzorg

geplaatst op 26 april 2024

Sinds de Veldnorm Evenementenzorg is vastgesteld, is er onder eerstehulpverleners een groeiende behoefte aan certificering op het gebied van evenementenzorg. Daarom hebben de drie landelijke EHBO-bonden de koppen bij elkaar gestoken en een passende opleiding hiervoor gemaakt. Stap 1 hierin is het opleiden van de instructeurs. Daarna kunnen zij mensen met een Diploma Eerste Hulp opleiden naar de aantekening Evenementenzorg. Deze aantekening is gebaseerd op het Zorgniveau Evenementen Eerste Hulp zoals omschreven in de VNEZ.

IEH

Instructeurs Eerste Hulp van Het Oranje Kruis die willen opleiden tot de aantekening Evenementenzorg dienen eerste het Train de Trainer-programma bij de EHBO-bonden te volgen. Opgeven voor deze cursus kan via de datumprikker: https://datumprikker.nl/afspraak/inschrijven/p4xt5nwadh7qce94

Als ze hiervoor slagen, krijgen ze de aantekening evenementenzorg op hun Diploma Eerste Hulp bijgeschreven en toegang tot het lesmateriaal van de bonden. Vervolgens kunnen zij zelf cursisten met een geldig Diploma Eerste Hulp opleiden tot deze aantekening. Op de cursuskiezer van Het Oranje Kruis is de mogelijkheid toegevoegd deze opleiding te promoten.

 

DEH

EHBO’ers met een geldig Diploma Eerste Hulp kunnen de aantekening Evenementenzorg verkrijgen door een cursus te volgen bij een Instructeur Eerste Hulp die het Train de Trainer-programma van de bonden heeft gevolgd. Na het succesvol volgen van deze cursus kan de instructeur dit op de bekende manier aftekenen in de Portal van Het Oranje Kruis.

 

Deze opleiding is een mooi voorbeeld van hoe samenwerking kan leiden tot betere hulpverlening. We hopen hiermee zoveel gekwalificeerde eerstehulpverleners op te kunnen leiden, zodat er altijd voldoende bemensing is tijdens evenementen in Nederland.

 

Benieuwd naar het verschil tussen het Diploma Evenementenzorg en de aantekening Evenementenzorg? Dat lees je hier.