Ton van Veen nieuw lid RvT

geplaatst op 26 april 2024

De Raad van Toezicht van Het Oranje Kruis heeft per 1 maart 2024 Ton van Veen benoemd als lid Raad van Toezicht met de portefeuille Financiën & Bedrijfsvoering. Sinds 2016 is Ton werkzaam als financieel directeur bij Stichting Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Hier is hij verantwoordelijk voor de strategische financiële aansturing van het ziekenhuis.

Over zijn nieuwe rol bij Het Oranje Kruis zegt Ton: ’Vanuit interesse en betrokkenheid zet ik mij in voor de Raad van Toezicht. Samen met het bestuur, de andere RvT-leden en vrijwilligers lever ik graag mijn bijdrage aan het werken in netwerken. Altijd vanuit een gezamenlijke visie met de medewerkers van Het Oranje Kruis en andere organisaties in het netwerk.’

 

‘Mijn werkwijze is om vanuit een open communicatie, met respect en interesse positief kritisch de verbinding te zoeken. En samen te werken aan innovatieve oplossingen voor de veranderende vraagstukken van Het Oranje Kruis.’ Het Oranje Kruis en de Raad van Toezicht heet Ton van Veen van harte welkom en ziet uit naar een vruchtbare samenwerking.