Zijn kinderen bij jou in veilige handen?

geplaatst op 26 november 2019

Sinds 1 januari 2018 is het bij wet (IKK) verplicht dat medewerkers werkzaam op een kinderdagverblijf beschikken over, door de overheid erkende, certificering om Eerste Hulp aan kinderen te verlenen. De geldigheid van certificering is twee jaar, waardoor de certificaten per 2020 toe zijn aan hercertificering.

Zijn medewerkers van uw kinderdagverblijf of peuterzalen toe aan hercertificering of hebben zij nog geen Diploma of Certificaat van Het Oranje Kruis? Wij leveren maatwerk en garanderen tijdige invulling. Als grondlegger van Eerste Hulp in Nederland is het de missie van Het Oranje Kruis dat iedereen over de kennis en kunde beschikt en in het bezit is van de juiste certificering. En waar is die kennis belangrijker dan in de omgeving van kinderen?

Neem contact op met Heidi Verkerk om (her)certificering in gang te zetten via ikk@ehbo.nl of 06-1261 2126.

Eerste Hulp aan kinderen. JE MOET HET WEL ÉCHT KUNNEN!