Het Oranje Kruis 115 jaar

geplaatst op 26 april 2024

Wist je dat Het Oranje Kruis dit jaar 115 jaar bestaat? Op 8 juni 1909 vond in Paleis Kneuterdijk te Den Haag de oprichtingsvergadering plaats van de ‘Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken Het Oranje Kruis’. Prins Hendrik van Mecklenburg-Schwerin (echtgenoot van koningin Wilhelmina) had gezien hoe bij een aantal rampen de hulpverlening tekort schoot. ‘Voor snelle en oordeelkundige hulp bij rampen is samenwerking nodig. Niet echter een zodanige die onder de drang van de omstandigheden wordt geboren, maar samenwerking die systematisch wordt bestudeerd en voorbereid’, zei hij hierover.

Ook 115 jaar later blijft Het Oranje Kruis het belang van samenwerking inzien. Een missie waarbij er altijd iemand in de buurt is die eerste hulp kan, durft en gaat verlenen wanneer dat nodig is, is alleen haalbaar met vereende kracht. Wij zorgen ervoor dat je met EHBO-vraagstukken bij Het Oranje Kruis in goede handen bent. Samen maken we Nederland een stukje veiliger en helpen we onder andere de druk bij professionele hulpverlening te verlichten. Dat is toch een prachtig toekomstperspectief!